การประชุม

การประชุม


ชื่อเรื่อง วาระการประชุม รายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 29 เมษายน 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 17 สิงหาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 07 กรกฎาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 07 มิถุนายน 2565
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 30 เมษายน 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 31 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 03 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 27 มกราคม 2565
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 26 มิถุนายน 2563
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 30 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 10/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 27 พฤศจิกายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 9/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 25 กันยายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 05 กันยายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 8/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 04 กันยายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 7/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 26 กรกฎาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 20 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 6/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 19 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 5/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 21 พฤษภาคม 2561
การประชุมฝ่ายว่ายน้ำมาราธอน ครั้งที่ 4/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 04 พฤษภาคม 2561
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 20 เมษายน 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 3/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 28 มีนาคม 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 2/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 20 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมคณะกรรมการบริการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร 24 มกราคม 2561
การประชุมคณะทำงานเทคนิคกีฬาทางน้ำ ครั้งที่ 1/2561 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานเทคนิค 23 มกราคม 2561