ข่าวสาร
10 เมษายน 2024

ผลการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) แบบที่ 2

05 เมษายน 2024

กติกาว่ายน้ำฉบับแปลภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2568

04 เมษายน 2024

การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่สโมสร/ชมรม

29 กุมภาพันธ์ 2024

เริ่มแล้ว...โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

26 มกราคม 2024

ขอเชิญประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ที่ 2

31 ตุลาคม 2023

ทุนการศึกษาใหม่สังกัดสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

10 ตุลาคม 2023

ทุนการศึกษา (ผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ปี 2563 - 2565)

26 กันยายน 2023

ขั้นตอนการการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติส่วนตัว และผลการแข่งขัน

20 กันยายน 2023

รายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566

19 กรกฎาคม 2023

AQ AQUTIC SPORTS MAGAZINE

14 กรกฎาคม 2023

การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

24 มีนาคม 2023

กติกากีฬาว่ายน้ำ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2566

22 มีนาคม 2023

รายงานตัวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32

21 กุมภาพันธ์ 2023

การติดตามและประเมินผลการศึกษาของผู้ได้รับทุน ประจำปี 2565

30 มกราคม 2023

WORLD AQUATICS CONSTITUTION

30 สิงหาคม 2022

ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2565

25 กรกฎาคม 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงและชาย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬานักกีฬาโปโลน้ำเยาวชนหญิงและชายรุ่นใหม่

17 มิถุนายน 2022

สถิติประเทศไทยกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์