ข่าวสาร
31 มีนาคม 2021

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1

23 มกราคม 2020

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (ครูสอนว่ายน้ำ)

06 พฤศจิกายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำนานาชาติ ระดับสูง (FINA Swimming Clinic for Coaches)

14 กรกฎาคม 2019

พลตรี ธนนท์ แสงนาค เป็นประธานปิดการอบรมครูสอนว่ายน้ำ

09 กรกฎาคม 2019

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูสอนว่ายน้ำ

17 กรกฎาคม 2018

โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจังหวัดราชบุรี 2561

28 กุมภาพันธ์ 2018

แต่งตั้งวิทยากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 ประจำภาค

07 กุมภาพันธ์ 2018

 การฝึกงานเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ  ระดับ 1 (Level 1) - เก็บชั่วโมงการสอน 100 ชั่วโมง